Όροι υπηρεσίας

Γενικά

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα συνεχούς ροής περιεχομένου Capture the Moment. που λειτουργεί από την Capture the Moment Communication Ltd ("Capture the Moment"), η οποία αποτελείται από την ιστοσελίδα που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση URL https://Capture the Moment.me και όλες τις σχετικές υπηρεσίες, εφαρμογές λογισμικού και προϊόντα που επιτρέπουν την εξουσιοδοτημένη ροή και διανομή περιεχομένου μέσω του διαδικτύου (οι "Υπηρεσίες").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης ("Όροι"). Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους ή με την εγγραφή, την πρόσβαση, την περιήγηση, τη λήψη από τις Υπηρεσίες ή τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν εισέρχεστε στους παρόντες Όρους εκ μέρους μιας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε με το παρόν ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με τους παρόντες Όρους. Εάν συνάπτετε τους παρόντες Όρους ως φυσικό πρόσωπο, επιβεβαιώνετε με το παρόν ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω της ηλικίας αυτής, επιβεβαιώνετε ότι διαθέτετε τη νόμιμη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας για να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους. Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται σε εσάς ή στην οντότητα για λογαριασμό της οποίας ενεργείτε, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών- Απαγορευμένη χρήση

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων, η Capture the Moment σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών για προσωπική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται: (α) να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών για να δημιουργήσετε ή να δημιουργήσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που είναι παρόμοιο ή που ανταγωνίζεται τις Υπηρεσίες, (β) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που βλάπτει, απενεργοποιεί, επιβαρύνει ή υποβαθμίζει τις Υπηρεσίες, τα συστήματα ή τους διακομιστές της Capture the Moment ή το cloud ή άλλη πλατφόρμα στην οποία λειτουργούν οι Υπηρεσίες, (γ) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή απαγορευμένος ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Πλατφόρμες τρίτων

Καθώς οι Υπηρεσίες σας επιτρέπουν τη μετάδοση, διανομή, ανάρτηση ή/και δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη σας (όπως ορίζεται παρακάτω) σε ορισμένες πλατφόρμες τρίτων που συνδέετε ρητά (οι "Πλατφόρμα/ες τρίτων") και τη σύνδεση των λογαριασμών μέσων ενημέρωσης/κοινωνικών δικτύων σας σε αυτές τις πλατφόρμες τρίτων με την Υπηρεσία, αναγνωρίζετε ότι με τον τρόπο αυτό δεσμεύεστε από τις συμφωνίες, τους όρους και τις πολιτικές αυτών των Πλατφορμών τρίτων και συμφωνείτε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συμμορφώνεστε πλήρως και ανά πάσα στιγμή με τις εν λόγω συμφωνίες, όρους και πολιτικές. Η Capture the Moment δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των συμφωνιών, όρων και πολιτικών οποιασδήποτε πλατφόρμας τρίτου μέρους.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση εκ μέρους σας στους λογαριασμούς σας στις εν λόγω Πλατφόρμες Τρίτων και θα εκτελούν ενέργειες εκ μέρους σας (όπως, ενδεικτικά, "σύνδεση", "εγγραφή", "δημοσίευση" ή "κοινοποίηση"), στους λογαριασμούς σας στις εν λόγω Πλατφόρμες Τρίτων.

Εγγραφή στις υπηρεσίες

Απαιτείται να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Η διαδικασία εγγραφής ενδέχεται να σας ζητήσει να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με, ενδεικτικά, το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας και τα στοιχεία χρέωσης, καθώς και άλλες πληροφορίες. Η Capture the Moment διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό ή να αρνηθεί οποιαδήποτε ή όλη τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς εάν οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλονται φαίνονται ή αποδεικνύονται ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς. Η διαδικασία εγγραφής και η χρήση των Υπηρεσιών απαιτεί επίσης να μας παρέχετε τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών σας στις πλατφόρμες τρίτων στις οποίες ή στις οποίες θα θέλατε να μεταδώσετε, διανείμετε, δημοσιεύσετε ή/και να δημοσιεύσετε το Περιεχόμενο χρήστη σας (όπως ορίζεται παρακάτω) μέσω των Υπηρεσιών.

Η Capture the Moment θα διατηρήσει τις παραπάνω πληροφορίες εμπιστευτικές σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή περισσότερων του ενός λογαριασμών ανά άτομο ή οργανισμό χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Capture the Moment και η αυτόματη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών από άτομα ή οργανισμούς είναι περιορισμένη.

Πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Capture the Moment στη διεύθυνση: http://www.capturethemoment.gr/prosopika-dedomena ("Πολιτική Απορρήτου") για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων και με την αποδοχή των παρόντων Όρων συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.

Περιεχόμενο χρήστη

Επιβεβαιώνετε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα (ή έχετε τα πλήρη ισχύοντα δικαιώματα χρήσης) σε όλο το περιεχόμενο που μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των Πλατφορμών Τρίτων) ("το Περιεχόμενο Χρήστη σας") και έχετε την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για το Περιεχόμενο Χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας, του περιεχομένου, της πληρότητας, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του Περιεχομένου Χρήστη σας.

Δεν θα μεταδίδετε περιεχόμενο που: (i) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, βίαιο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, παραβατικό, παρενοχλητικό ή προσβλητικό από φυλετική ή εθνοτική άποψη ή/και (ii) διευκολύνει ή σχετίζεται με παράνομη δραστηριότητα ή/και (iii) απεικονίζει σεξουαλικό περιεχόμενο, όπως πορνογραφικό υλικό ή/και (iv) προωθεί ή σχετίζεται με παράνομη βία, και/ή (v) συνιστά διάκριση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας- (vi) προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία ή τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία- (vii) περιέχει εμπορικές διαφημίσεις ή υλικό μάρκετινγκ- και/ή (viii) δεν είναι το δικό σας Περιεχόμενο χρήστη ή περιεχόμενο που δεν σας ανήκει ή δεν έχετε τα δικαιώματα σχετικά με αυτό.

Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με το Περιεχόμενο χρήστη σας. Η Capture the Moment δεν ελέγχει ή παρακολουθεί και δεν είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για το Περιεχόμενο Χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, σε σχέση με τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα, την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητά του, και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο από το Περιεχόμενο Χρήστη σας, το οποίο κρίνει ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους, και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης, της αναστολής ή του τερματισμού οποιασδήποτε ή κάθε χρήσης των Υπηρεσιών.

Χωρίς να παρεκκλίνετε από οτιδήποτε άλλο στο παρόν, επιβεβαιώνετε και δεσμεύεστε ότι έχετε και θα αποκτήσετε νομίμως ή/και θα κατέχετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα, σε όλο το Περιεχόμενο χρήστη σας και ότι έχετε και θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε, να διανέμετε, να παρέχετε Capture the Moment και να μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών, το Περιεχόμενο χρήστη σας. Με το παρόν δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην Capture the Moment, και της παραχωρείτε μια παγκόσμια, δωρεάν και μη αποκλειστική άδεια, να σαρώνει και να συλλέγει το Περιεχόμενο Χρήστη σας, και να αποθηκεύει το Περιεχόμενο Χρήστη σας στους διακομιστές της Capture the Moment, σε εξωτερικούς διακομιστές τρίτων ή σε υπηρεσίες cloud στις οποίες λειτουργούν οι Υπηρεσίες, να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Χρήστη σας προκειμένου να παρέχει και να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιγράφεται λεπτομερώς στο παρόν.

Χρεώσεις και πληρωμές

Οι Υπηρεσίες (ή ορισμένα χαρακτηριστικά τους) υπόκεινται στην καταβολή από εσάς των σχετικών τελών. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ εσάς και της Capture the Moment, τα τέλη για τις Υπηρεσίες θα είναι όπως αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Capture the Moment που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της. Η Capture the Moment διατηρεί το δικαίωμά της να χρεώνει στο μέλλον, για ορισμένα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που επί του παρόντος διατίθενται δωρεάν, κατόπιν προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης των χρηστών της.

Τρίτοι πάροχοι

Αναγνωρίζετε ότι η Capture the Moment χρησιμοποιεί υπηρεσίες υποδομής cloud τρίτων μερών προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες και συμφωνείτε ότι η Capture the Moment δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα, την απόδοση ή την ασφάλεια οποιωνδήποτε τέτοιων εξωτερικών υπηρεσιών ή πόρων τρίτων μερών και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή/και της απώλειας κερδών), που μπορεί να υποστείτε, ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαθεσιμότητας, των διακοπών ή σφαλμάτων στην απόδοση και οποιουδήποτε άλλου προβλήματος σε αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες ή πόρους τρίτων ή ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαθεσιμότητας, των διακοπών ή σφαλμάτων στην απόδοση και οποιουδήποτε άλλου προβλήματος στις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών ή πόρων τρίτων.

Ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Η Capture the Moment κατέχει και διατηρεί ανά πάσα στιγμή όλους τους τίτλους, τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους, στις Υπηρεσίες (και σε οποιοδήποτε μέρος αυτών), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε βελτιώσεων, τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων, ενημερώσεων, αναλύσεων, παραγώγων και προϊόντων εργασίας αυτών ή από αυτά.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Αποποίηση ευθυνών

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΣΥΝΑΙΝΕΊΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. Η Capture the Moment ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και τη χρήση τους από εσάς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η Capture the Moment ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Χωρίς να παρεκκλίνει από τα παραπάνω, η Capture the Moment αποποιείται και δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για (1) οποιεσδήποτε και όλες τις ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, (2) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους, κακόβουλο λογισμικό ή παρόμοια που μπορεί να μεταδοθούν στις ή μέσω των υπηρεσιών ή μέσω των ενεργειών οποιουδήποτε τρίτου, (3) τυχόν λάθη ή ανακρίβειες του περιεχομένου, (4) τυχόν διακοπή των υπηρεσιών, (5) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών που χρησιμοποιούνται από την Capture the Moment σε σχέση με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών τρίτων (6) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε και όλες τις προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης (7) οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο των χρηστών σας (8) οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται ή προσφέρονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων μέσω των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε δικτυακού τόπου με υπερσύνδεσμο ή εμφανίζονται σε οποιοδήποτε banner ή άλλη διαφήμιση, και οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ εσάς και τρίτων παρόχων προϊόντων ή υπηρεσιών, όλα συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με τις πλατφόρμες τρίτων.

Περιορισμοί ευθύνης

ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Capture the Moment ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΗΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΖΗΜΙΏΝ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ, ΠΕΛΑΤΏΝ Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΏΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο από το παρόν, σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Capture the Moment βάσει των παρόντων όρων και σε σχέση με τις υπηρεσίες δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που πραγματικά καταβάλατε στην Capture the Moment στο παρόν κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών πριν από οποιοδήποτε συμβάν ευθύνης (εάν υπάρχει). Ως εκ τούτου, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, η Capture the Moment ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΣΑΣ ΈΝΔΙΚΟ ΜΈΣΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΚΟΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η Capture the Moment ΕΙΧΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

Τερματισμός ή αναστολή των υπηρεσιών

Η Capture the Moment έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τερματίσει ή να διακόψει τη λειτουργία των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους αυτών). Επιπλέον, η Capture the Moment δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσει ή να αναστείλει το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και/ή να εμποδίσει την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης και/ή παράβασης και/ή παράβασης από εσάς των παρόντων Όρων.

Τροποποίηση των παρόντων Όρων

Η Capture the Moment έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Κατά τις τροποποιήσεις αυτές, η Capture the Moment θα σας ενημερώσει δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση μέσω των Υπηρεσιών ή επικοινωνώντας με άλλο τρόπο μαζί σας. Τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς μετά την αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων, και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση 7 (επτά) ημερών από την εν λόγω ειδοποίηση (περίπτωση εάν δεν έχετε αποδεχθεί αυτές τις τροποποιήσεις). Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τις εν λόγω τροποποιήσεις, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και οποιεσδήποτε άλλες νομικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από την Capture the Moment, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Capture the Moment σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

Εκχώρηση

Δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Capture the Moment, να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία τους παρόντες Όρους και/ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση θα είναι άκυρη. Η Capture the Moment μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να αναθέσει με υπεργολαβία οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείται ότι οποιεσδήποτε διαφορές σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα παραπέμπονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.